برنامه اکران فیلم ها
سمفونی نهم 3.3

کارگردان: محمدرضا هنرمند

مشاهده سانس‌ها
شنبه (1398/09/23)
يکشنبه (1398/09/24)
خداحافظ دختر شیرازی 3.3

کارگردان: افشین هاشمی

مشاهده سانس‌ها
شنبه (1398/09/23)
يکشنبه (1398/09/24)
آخرین داستان 3.6

کارگردان: اشکان رهگذر

مشاهده سانس‌ها
معکوس 3.1

کارگردان: پولاد کیمیایی

مشاهده سانس‌ها
تورنادو 3.3

کارگردان: سید جواد هاشمی

مشاهده سانس‌ها
ماجرای نیمروز 2: رد خون 4.1

کارگردان: محمدحسین مهدویان

مشاهده سانس‌ها
کلوپ همسران 3.3

کارگردان: مهدی صباغ زاده

مشاهده سانس‌ها
سینما هفت بعدی 3.5

کارگردان:

مشاهده سانس‌ها