برنامه اکران فیلم ها
آشغال‌های دوست داشتنی 3.9

کارگردان: محسن امیریوسفی

مشاهده سانس‌ها
سوء تفاهم 3.0

کارگردان: احمدرضا معتمدی

مشاهده سانس‌ها
ضربه فنی 3.2

کارگردان: غلامرضا رمضانی

مشاهده سانس‌ها
ماموریت غیر ممکن 3.3

کارگردان: یعقوب غفاری

مشاهده سانس‌ها
ترانه 3.2

کارگردان: مهدی صاحبی

مشاهده سانس‌ها
بمب؛ یک عاشقانه 3.2

کارگردان: پیمان معادی

مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1397/12/01)
پنجشنبه (1397/12/02)
جمعه (1397/12/03)
درساژ 3.5

کارگردان: پویا بادکوبه

مشاهده سانس‌ها
چهارشنبه (1397/12/01)
پنجشنبه (1397/12/02)
جمعه (1397/12/03)
سینما هفت بعدی 2.9

کارگردان:

مشاهده سانس‌ها
راهبه (The NUN) 4.0

کارگردان: کورین هاردی

مشاهده سانس‌ها