برنامه اکران فیلم ها
کاتی و ستاره 3.6

کارگردان: رضا مجلسی

مشاهده سانس‌ها
قطار آن شب 3.7

کارگردان: حمیدرضا قطبی

مشاهده سانس‌ها
يکشنبه (1398/11/06)
دوشنبه (1398/11/07)
اژدر 2.9

کارگردان: رضا سبحانی

مشاهده سانس‌ها
تورنادو 3.3

کارگردان: سید جواد هاشمی

مشاهده سانس‌ها
سینما هفت بعدی 3.5

کارگردان:

مشاهده سانس‌ها